Skip to main content

Příští stanice 23rd Street

Desítky duší, jedna noc, a stále táž otázka: Jak dlouho může Liam (řidič metra) utíkat před démony své minulosti? Když hodiny bijí půlnoc, a světla v tunelu blikají jedno po druhém, dostane poslední možnost, aby se nestal obětí sám.. A nástupiště je přeplněné.